Make your own free website on Tripod.com

נחום שרשבסקי: תרגום מקצועי

תרגום אנגלית - עברית ועריכה

 מה אני מציע?

תרגום מקצועי מאנגלית לעברית ועריכה. אני מתרגם חומר ברוב הנושאים: ההתמחות שלי היא חומר טכני באופן כללי ותחום המיחשוב במיוחד (אני איש מחשבים בהכשרתי ובניסיוני המקצועי הקודם). אני עובד באמצעות האינטרנט והפקס כך שאין חשיבות למקום בארץ או בעולם בו אתם נמצאים.

כמה זה יעלה לכם?

תעריף היסוד שלי 45 ש"ח (לפני מע"מ) לכל 250 מילים בקובץ היעד (התרגום) לפי ספירת המחשב. (התעריף עשוי להשתנות במקרה של עריכה חריגה, עבודה דחופה או מקור משובש, כמקובל בענף). השוו ותמצאו שהמחיר שלי הוא נמוך יחסית - זה לא משום שאני חושב שהעבודה שלי פחות טובה מאחרים אלא כדי להיות תחרותי.

למה כדאי לכם לעבוד אתי?

אני מבצע את כל העבודה בעצמי. אתם משלמים רק על התרגום נטו שאתם מקבלים ללא העמסת הוצאות משרד, עובדים או קבלני משנה, בניגוד לעבודה עם חברות תרגום. בנוסף, יש לי, כמי שמבצע את העבודה בפועל, קשר ישיר עמכם, המאפשר לי להתייעץ אתכם בקשר לתרגום. זה כמובן פרט להבדל הגדול במחיר.

מי אני?

בעל תואר B.Sc. בהנדסת מערכות מידע מהטכניון ולפני שהתחלתי לעבוד כמתרגם עצמאי עבדתי כמנתח מערכות. עסקתי בפיתוח מערכות מידע, ובכלל זה בכתיבה טכנית ותרגום.

איך ליצור קשר?

טלפון 643-5139- 02

דואר אלקטרוני nasher@actcom.co.il

כתובת דואר: ת.ד. 3768, ירושלים 91036

ואני עומד לרשותך,

בברכה,

נחום שרשבסקי